XML
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2019 roku:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie terminowości przygotowania:
  • informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • propozycji uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  • propozycji uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2020-07-14
Publikujący Piotr Moroń - Administrator BIP 2020-07-14 13:52