XML
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2018 roku:
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawidłowość gospodarki nieruchomościami, użytkowania nieruchomości pod względem budowlanym.
 
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie terminowości przygotowania:
  • informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • propozycji uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  • propozycji uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2019-10-10
Publikujący Administrator BIP - administrator 2019-10-10 09:54