XML
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2017 roku:
  1. Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola postępowania z materiałami wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
 
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie terminowości przygotowania:
  • informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • propozycji uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  • propozycji uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
 
 
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Okres objęty kontrolą: II półrocze 2016 r.
 
Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2018-03-23
Publikujący Administrator BIP - administrator 2018-03-23 10:32