XML
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2016 roku:
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2016 roku:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
 • gospodarowanie mieniem,
 • gospodarka środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • gospodarka kadrowo-płacowa - wynagrodzenia i pochodne.
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
 
 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
Zakres przedmiotowy kontroli:
Utrzymanie obiektu budowlanego usytuowanego na działce nr ewid. 648/1 przy
ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 994 r. – Prawo budowlane.
 
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie terminowości przygotowania:
 • informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • propozycji uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 • propozycji uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
 
Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2017-02-08
Publikujący Administrator BIP - administrator 2017-02-08 10:09