XML
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2015 roku:
Kontrole przeprowadzone w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2015 roku:
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli:
1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe,
4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zakres przedmiotowy kontroli
Sprawdzenie terminowości przygotowania:
1) informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
2) uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
3) uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
4) propozycji uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy,
5) propozycji uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2015-05-27
Publikujący Administrator BIP - administrator 2015-05-27 08:47
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2016-01-18 10:46