XML
Kontrole

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli przeprowadzonych w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie uzyskać można w siedzibie Biura, ul. Targowa 1, piętro X, pokój nr 1001 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

Informacje można uzyskać w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla realizowania celów kontroli, jak również nie dokona naruszenia dóbr osobistych osób, których dotyczy postępowanie kontrolne lub osób, których dane zostały ujęte w dokumentach
z kontroli.

Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2014-03-05
Publikujący Administrator BIP - administrator 2014-03-05 10:40