XML
Majątek

MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE  PODKARPACKIE  BIURO  PLANOWANIA  PRZESTRZENNEGO  W  RZESZOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

 

AKTYWA

   
1) Aktywa trwałe 14.147,44 zł
2) Aktywa obrotowe 77.065,04 zł
   

PASYWA

 
1) Fundusz -248.064,04 zł
2) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  268.354,23 zł
3) Fundusze specjalne 70.922,29 zł

 

Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2014-03-05
Publikujący Administrator BIP - administrator 2014-03-05 10:34
Modyfikacja Piotr Moroń - Administrator BIP 2020-07-14 12:01