XML
Strona główna

Podaje się do publicznej wiadomości, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr XLIII/729/21 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie likwidacji Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji reprezentuje Pani Ewelina Leszczak – Likwidator, p.o. Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji.

W załączeniu uchwała nr XLIII/729/21 z dnia 28 grudnia 2021r.