Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Herb
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Deklaracja dostępności Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego

 

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej PODKARPACKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-01

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak atrybutów ALT w elementach IMG [1.1.1]
 • Teksty mniejsze niż 18pt mają kontrast słabszy niż 4,5:1 [1.4.3]
 • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury [2.1.1]
 • W serwisie brakuje linka umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio do głównej treści [2.4.1]
 • W serwisie nie ma nagłówków lub są użyte nieprawidłowo [2.4.6]
 • Brak ustawionego języka podstawowego strony [3.1.1]
 • Brak przycisku wysyłania formularza [3.2.2]
 • Tytuły nie odpowiadają treści stron [2.4.2]
 • Brak etykiety do pól w formularzu [1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2]
 • Brak podanego przycisku wysyłania, w celu zainicjowania zmiany kontekstu [3.3.2]
 • Elementy wejściowe przycisku prześlij lub zresetuj nie mają atrybutu wartości (value) lub atrybut ten jest pusty [1.1.1, 2.4.4]
 • Brak nazwy roli dla DIV / SPAN. Brak informacji o działaniu zdarzenia [4.1.2]

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29, na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

Każdy ma prawo:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, a także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • oraz sposób kontaktu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 • Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • E-mail: urzad@podkarpackie.pl
 • Telefon: +48 17 850 1700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynków administracyjno-biurowych dla osób niepełnosprawnych

 

Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, który znajduje się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie

 • W budynku znajdują się wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
 • Pomieszczenia Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego (PBPP) znajdują się na III piętrze.
 • Na parkingu przed budynkiem urzędu znajduje 5 wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
 • W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione.
 • Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika od strony ulicy Lubelskiej; (dodatkowe wejście od strony wewnętrznego placu); drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła zasadniczego 90cm, otwierane na zewnątrz.
 • W hallu głównym na parterze znajduje się lada dla interesantów o wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom na wózkach i osobom w pozycji siedzącej.
 • Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa w tym również PBPP; główna winda osobowa wyposażona w informację głosową oraz podświetlane przyciski z wypukłymi oznaczeniami.
 • Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową, wyposażone w urządzenia umożliwiające z korzystania przy niskim poziomie wysiłku fizycznego (klamki/dźwignie, które bez wysiłku można nacisnąć pięścią lub łokciem).

 

Oddziału zamiejscowego w Krośnie Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, który zlokalizowany jest w budynku przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie

 • W budynku administracyjno-biurowym pomieszczenia własności Samorządu Województwa Podkarpackiego w zarządzie PBPP znajdują się w sutenerach oraz na II, III i IV piętrze.
 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Lewakowskiego, jednakże schody na wysoki parter uniemożliwiają wejście/wjazd osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich.
 • W celu umożliwienia załatwienia sprawy w PBPP osobie niepełnosprawnej, na barierce przy schodach zewnętrznych jest umieszczony dzwonek z informacją.

Na sygnał osoby niepełnosprawnej, pracownik Oddziału wychodzi na zewnątrz budynku celem udzielenia informacji.

 • W budynku jest winda, jednakże brak jest do niej dostępu osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich.
 • Pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (za wąskie drzwi wejściowe do pokoi, istniejące progi).
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, za wyjątkiem drzwi wejściowych do tych pomieszczeń, które są odpowiedniej szerokości, tj, 90 cm.

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego (dokument niedostępny cyfrowo)

 

Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłAdministrator BIP - administrator2020-09-30
Publikujący Administrator BIP - administrator 2020-12-17 10:17
Modyfikacja Piotr Moroń - Administrator BIP 2021-10-29 09:59
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów , tel. 17 743 3291 , e-mail: sekretariat@pbpp.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2022r. 01:40:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.