MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE  PODKARPACKIE  BIURO  PLANOWANIA  PRZESTRZENNEGO  W  RZESZOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

 

AKTYWA

   
1) Aktywa trwałe 49.638,20 zł
2) Aktywa obrotowe 84.652,74 zł
   

PASYWA

 
1) Fundusz -196.321,05 zł
2) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  330.611,99 zł
   

 

Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2014-03-05
Publikujący Administrator BIP - administrator 2014-03-05 10:34
Modyfikacja Piotr Moroń - Administrator BIP 2022-04-20 09:10