Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie jest  wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej funkcjonuje od dnia 1 marca 1999 r. jako samorządowa jednostka organizacyjna działająca w formie jednostki budżetowej.
Utworzone zostało w wyniku połączenia: Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Krośnie, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyślu i Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Tarnobrzegu, dokonanego Uchwałą Nr IV/31/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. na podstawie art.18, ust.3 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014), art.16, ust.1, art.18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz.576 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.25, ust.1, i art.98, ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872 z późniejszymi zmianami).

Podmiot publikującyPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
WytworzyłPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie2014-03-05
Publikujący Administrator BIP - administrator 2014-03-05 09:31