PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, e-mail: sekretariat@pbpp.pl

Sekretariat:  tel./fax 017 852-86-51


Dyrektor
Jerzy Rodzeń 


 

Zastępca Dyrektora
Renata Drążek główny księgowy
Agnieszka Drążek  017 852-86-51kierownik działu
Marta Ruda 017 862-74-71 wew. 173główny projektant
Teresa Labuda 017 862-74-71 wew. 176kierownik zespołu
Agata Bukała  017 862-74-71 wew. 275


kierownik zespołu
Monika Karakuła  017 862-74-71 wew. 175
 

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE

ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno, e-mail: krosno@pbpp.pl
 

 

Sekretariat:  tel. 013-432-09-95, 013 432-42-53

kierownik oddziału
Iwona Skomiał