PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, e-mail: sekretariat@pbpp.pl

Sekretariat:  tel./fax 017 852-86-51

Dyrektor
Renata Drążek  główny księgowy
Agnieszka Drążek  017 852-86-51kierownik działu
Marta Ruda 017 862-74-71 wew. 173główny projektant - kierownik zespołu
Teresa Labuda 017 862-74-71 wew. 176starszy projektant - kierownik zespołu
Agnieszka Drostek  017 862-74-71 wew. 275
PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE

ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno, e-mail: krosno@pbpp.pl

Sekretariat:  tel. 013-432-09-95, fax 013 432-42-53

kierownik oddziału – główny projektant
Iwona Skomiał  

 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: tarnobrzeg@pbpp.pl

Sekretariat:  tel. 015-822-58-08,fax 015 822-16-90

kierownik oddziału - główny projektant
Władysław Gurdak