PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE

ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, e-mail: sekretariat@pbpp.pl

 

 

Sekretariat:

tel./fax 017 852-86-51


Dyrektor
Renata Drążek

 główny księgowy
Agnieszka Drążek

017 852-86-51kierownik działu
Marta Ruda

017 862-74-71 wew. 173główny projektant - kierownik zespołu
Teresa Labuda

017 862-74-71 wew. 176starszy projektant - kierownik zespołu
Agnieszka Drostek

017 862-74-71 wew. 275

 

 

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE

ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno, e-mail: krosno@pbpp.pl

 

 

Sekretariat:

tel. 013-432-09-95, fax 013 432-42-53


kierownik oddziału – główny projektant
Iwona Skomiał

 

 

 

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: tarnobrzeg@pbpp.pl

Sekretariat:

tel. 015-822-58-08,fax 015 822-16-90


kierownik oddziału - główny projektant
Władysław Gurdak